Skip to content

För fler fotbolls­drömmar

Jobbar din förening med projekt som bidrar till jämställdhet, jämlikhet eller inkludering inom fotbollen? Då är ni välkomna att ansöka om medel.

Ansök om medel

Goda exempel

Flickinitiativet |

Barkarö SK

Flickinitiativet är ett projekt med syfte att stärka tjejers lust att spela fotboll och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorter inom Västerås – Barkarö och Bäckby.
Futsal för alla |

Borås AIK

Syftet med Futsal för framtiden är att lyfta tjejer och stärka sportens position på flick- och damsidan ytterligare.
Ostoppbar |

Borens IK

Ostoppbar är ett projekt vars syfte är att skapa en starkare generation fotbollstjejer som vågar ta för sig och stå upp för sig själva.
Ronjabollen |

Eskilstuna United

Ronjabollen är ett jämställdhet- och integrationsprojekt som verkar för att stärka unga tjejer (8-15 år) som lever i resurssvaga områden.
FSR Coach (Football Social Responsibility) |

IK Uppsala Fotboll

IK Uppsala Fotboll vill med projektet FSR Coach skapa förändring så att fler flickor och kvinnor stannar kvar inom fotbollen längre och till exempel blir fotbollstränare.
Stala Änglar |

Stala IF

För att få tillbaka spelarna efter coronapandemin och stärka gemenskapen anmälde sig Stala Änglar till Nationella spelen i Göteborg, en cup med övernattning.

Ansökningsformuläret öppnar igen under hösten 2023. Håll utkik!

Så ansöker du om medel

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra

Nu kan din förening söka projektstöd! Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomsfotbollen.

Distrikt och föreningar som skapar möjligheter och förutsättningar för barn och ungdomar – oberoende av socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsnedsättning – och är en del av fotbollsrörelsen kan ansöka om medel från Alla är olika – olika är bra. Beviljade projektmedel kan till exempel användas till värdegrundsarbete så som jämställdhet och inkluderande fotboll, utbildning för spelare samt ledarutbildningar.

Ansökan ska beskriva de effekter och mål som projektet ska generera för föreningen eller distriktet. Vilka kvalitativa mål och effekter som tack vare projektmedlen kan nås, förändring av attityd, normer och värderingar hos målgruppen, förbättring av klubbens arbete med jämställdhet och en mer inkluderande fotboll.

Maxbeloppet per ansökan är 150 000 kronor.

Svenska Fotbollförbundet granskar varje ansökan genom kontroll av verksamheten och utlåtande från respektive distrikt. Juryn för Alla är olika-olika är bra går igenom initiativen och fattar därefter beslut om ansökningar ska beviljas.
Ansökan ska vara SvFF tillhanda senast den 31 december 2022.

För att kunna söka om medel behöver man uppfylla nedanstående kriterier.

  • Föreningen ska vara medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF).
  • Föreningen ska bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar.
  • Satsningen avser projekt inom perioden 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Insatserna ska ske framåt i tiden och kan inte sökas för insatser/aktiviteter som redangenomförts
  • Projektet ska vara förankrad i styrelsen
  • Projektet ska ha ett tydligt syfte och målsättning
  • Projektet ska ha en tydlig beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
  • I projektet ska det tydligt framgå vilken målgrupp insatsen/aktiviteten vänder sig till

Sista ansökningsdagen
Ansökan ska vara SvFF tillhanda senast den 31 december 2022 för att tas upp vid

nästkommande jurymöte. Besked lämnas i slutet av februari 2023.

Juryn kan be om kompletterande underlag utöver det ni har skickat in i ansökan, t ex projektplan.

Så kan målsättningar formuleras

I ansökan ska föreningen beskriva de effekter och mål som projektet ska generera för föreningen.

1) Exempel på kvantitativa mål och effekter

Mätbara mål och effekter som räckvidd (antal personer som ska nås av projektet), antal deltagare (utveckling i antal), fördelning tjej/killar/annat, antalet nyrekryteringar, antal genomförda utbildningar etcetera.

2) Exempel på kvalitativa mål och effekter

Förändring av attityd, normer och värderingar hos målgruppen, upplevd förbättring av klubbens arbete med jämställdhet, en mer inkluderande fotboll.

Exempel på hur medlen ska användas

I ansökan ska ni beskriva hur medlen från Alla är olika – olika är bra ska användas för att uppnå syfte och mål. Tydliggör med konkreta beskrivningar: till exempel antal utbildningstillfällen, antal träningstimmar, inköp av utrustning med mera.

• Utbildning av ledare för aktiva barn- och ungdomar
• Arbete med föreningsmiljö, kultur och ledning
• Parafotboll träning och matcher/cuper
• Inkluderingsprojekt i socioekonomiskt svaga områden • Inköp av utrustning så som fotbollar, koner, västar

Kommunikation och dokumentation

Varje förening ska, enligt för Alla är olika – olika är bra fastställt upplägg och process, dokumentera och därefter kommunicera utdelningen till projektet. Upplägg för detta presenteras i anslutning till att besked lämnas.

Slutredovisning

Föreningen ska senast en (1) månad efter avslutat projekt lämna slutredovisning till Svenska Fotbollförbundet och Alla är olika – olika är bra. Redovisningen ska inkludera beskrivande rapport av genomfört projekt och aktiviteter, bilder samt utfall av mål/effekter. Samt hur medel har nyttjats i förhållande till ansökt budget. Samtliga projekt ska vara rapporterade senast den 31 oktober 2023.

Utdelade medel sedan starten 2016

11 800 000

Föreningar som beviljats medel

Bromstens IK
44 500 kr
Brändöns IF
15 000 kr
Elastico Futsal Club
15 000 kr
FC Hisingen
45 000 kr
Gefle IF Fotboll
20 600 kr
Göteborgs fotbollförbund
150 000 kr
Hulåns IF fotboll
25 000 kr
Husie IF
100 000 kr
Husqvarna FF
15 000 kr
Hällefors AIF
30 000 kr
IF Karlstad Fotboll
100 000 kr
IFK Skövde
40 000 kr
Inter Linné IF
45 000 kr
Karlslunds IF FK
14 000 kr
Kristianstads DFF
12 000 kr
Kronängs IF
25 000 kr
Palestinska FF
35 000 kr
Storfors AIK
10 000 kr
Sunnanå SK
50 000 kr
Trollenäs IF
30 000 kr

Tillsammans möjliggör vi fler fotbollsdrömmar

Under 2022 fortsätter vi tillsammans med våra partners Coca-Cola, Estrella, Löfbergs, Marabou, Ridderheims och Triumf Glass att stötta föreningar som jobbar för att fler fotbollsdrömmar ska gå i uppfyllelse. Men vi behöver ditt viktiga stöd.

Håll utkik efter vårt fotbollssortiment i butiken. När du köper dessa varor bidrar du till Alla är olika – olika är bra.

 

Våra medspelare