Skip to content

Tillsammans kan vi skapa gemenskap och glädje

Coca-Cola i Sverige är partner till både Svenska Fotbollförbundet och ICA. Genom delade värderingar om mångfald och inkludering samt med en övertygelse om fotbollens enande kraft är vi därför väldigt stolta över att vara med och bidra till Alla är olika – olika är bra. Vi tror på fotbollens förmåga att förena människor genom gemenskap, glädje och välmående. 

Tillsammans vill vi vara med och driva en positiv förändring och skapa förutsättningar för ett mer inkluderande och jämställt Fotbollssverige – och inspirera alla som vill att satsa på sporten, så att fler fotbollsdrömmar kan gå i uppfyllelse.