aoob title

Alla är olika - olika är bara

Alla som vill ska ha chans att vara en del av svensk fotboll. Och vi måste jobba tillsammans för att göra det möjligt.

För fler fotbollsdrömmar

Vi vill se en fotbollsarena där alla är lika välkomna. Därför finns Svenska fotbollförbundets initiativ Alla är olika – olika är bra, som stöttas av ICA. Tillsammans vill vi hjälpa föreningar som jobbar för att fler fotbollsdrömmar ska gå i uppfyllelse. För alla, precis alla, ska känna sig välkomna inom svensk fotboll – oavsett nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariation.

om video thumbnail
insamling image

Tillsammans med ICA

insamling image ICA älskar hela Fotbollssverige och har varit engagerade i svensk fotboll i 100 år. Därför är det självklart för oss och våra 1500 ICA-handlare att vara en del av Alla är olika – olika är bra. Sedan 2016 har mer än 8,5 miljoner samlats in och delats ut till föreningar runt om i Sverige. Pengarna har kunnat samlas in tack vare ICA-kundernas enorma engagemang och har gått till fotbollsföreningar som på olika sätt arbetar för att skapa ett bättre Fotbollssverige där alla ska känna sig välkomna.

Tillsammans uppfyller vi fotbollsdrömmar

Under 2021 kommer vi tillsammans med Estrella, Gevalia, Marabou och Triumfglass att fortsätta stötta föreningar som jobbar för att fler fotbollsdrömmar ska gå i uppfyllelse. Men vi behöver ditt viktiga stöd. Kika efter ICAs blågula varor i butiken och var med och stötta Alla är olika – olika är bra.
products partners
project video thumbnail

Så ansöker du om medel

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra.

Ansökningsperioden är öppen fr o m den 17 maj och stänger den 31 december 2021.

Föreningar som skapar möjligheter och förutsättningar för barn och ungdomar – oberoende av socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariationer – att bli en del av fotbollsrörelsen kan söka om medel via Alla är olika – olika är bra. Beviljade medel kan till exempel användas till hallhyra, material för aktiviteter samt ledararvode. Varje förening kan söka en gång per ansökningsperiod samt upp till 150 000 kr. Juryn för Alla olika – olika är bra går igenom initiativ och därefter beslutas vilka föreningar som blir beviljade medel. För att kunna söka om medel behöver man uppfylla nedanstående kriterier.

 

Kriterier 

I och med ansökan förbinder sig föreningen att följa de allmänna villkoren. 

– föreningen ska vara medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF).
– föreningens stadgar, föreskrifter och verksamhet får inte strida mot grundläggande föreningsrättsliga- och demokratiska principer eller mot SvFF:s värdegrund.
– föreningen ska bedriva projektet på jämställd grund.
– juryn har möjlighet att göra undantag från kravet på medlemskap i SvFF (och övriga kriterier som följer därav) och bevilja anslag till andra föreningar eller initiativ som använder fotbollen som grund och metod för att stötta integration, jämställdhet, demokratiska värderingar och motverka utanförskap. I övrigt gäller samma krav på projektplan, genomförande, redovisning med mera.

 

Ansökningsperioden har stängt för i år. Ansökningstiden startar i maj 2022

Juryn

Juryn för Alla är olika – olika är bra består bland annat av fotbollsspelaren Jimmy Durmaz, landslagets tidigare lagkapten Lotta Schelin och Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern.
Jimmy Durmaz
Jimmy Durmaz
Lotta Schelin
Lotta Schelin
Pär Johansson
Pär Johansson