Alla som vill ska ha chans att vara en del av svensk fotboll. Och vi måste jobba tillsammans för att göra det möjligt.
FOTBOLLEN OCH SAMHÄLLSANSVARET

Alla har rätt att röra på sig. I tider som dessa behöver vi jobba ännu hårdare för att det ska förbli så.  

Just nu står vårt samhälle och idrottsrörelse inför utmaningar vi aldrig tidigare har upplevt. Det blir därför viktigare än någonsin för oss att hjälpa till och stötta hela fotbollssverige. Så att alla ska kunna delta på sina villkor. 

Med Alla är olika – olika är bra fortsätter ICA och våra 1300 ICA-handlare att stötta föreningar som jobbar för en fotboll där alla är välkomna. Oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. För alla – precis alla – ska ha rätt att vara en del av fotbollen.

Alla är olika – olika är bra och ICA vill se en fotbollsarena där alla är lika välkomna. Oavsett vem du är. Oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation eller sexuell läggning. Därför finns ALLA ÄR OLIKA – OLIKA ÄR BRA. För att alla – precis alla – ska ha rätt att vara en del av fotbollen.

ICA FORTSÄTTER GE ALLA MÖJLIGHET ATT VARA EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
ICA älskar fotbollssverige. Under 2018 och 2019 delades 8 miljoner ut till 70 fotbollsföreningar runt om i Sverige. Pengarna samlades in tack vare ICA-kundernas enorma engagemang och gick till fotbollsföreningar som på olika sätt har arbetat för att skapa ett bättre Fotbollssverige och en fotbollsrörelse där alla är välkomna.

Med Alla är olika – olika är bra fortsätter ICAs arbete även i år. För nu är vårt engagemang och stöd viktigare än någonsin. Under 2020 kommer vi dela ut medel till föreningar som driver projekt som får fler att börja, och fler att fortsätta vara en del av fotbollen.
SÅ ANSÖKER DU OM PENGAR

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra. Utdelning sker löpande och kommer i år att omfatta extra många föreningar. Ansökningsperioden stänger 31 december 2020. ANSÖKNINGSTIDEN startar igen i maj 2021.

 

Årets utdelning gäller endast föreningar som skapar möjlighet för barn och ungdomar oberoende socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariationer att börja röra på sig och bli aktiv i ett fotbollslag.


Exempelvis: Föreningar som skapar förutsättningar för barn och ungdomar som står långt ifrån fotbollsrörelse att få möjlighet att börja spela fotboll. Beviljade medel kan till exempel användas till hallhyra, material för aktiviteter och ledararvode. Varje förening kan ansöka om upp till 50 000 kr, så länge det svarar upp mot kriterierna nedan. Du ansöker här på sajten och det hela är väldigt enkelt:

Ansökningsperioden har stängt för i år. Ansökningstiden startar i maj 2021