”Ostoppbar” är ett projekt initierat av Borens IK vars syfte är att skapa en starkare generation av fotbollstjejer som vågar ta för sig och stå upp för sig själva. Samtidigt ska projektets spridning bidra till att skapa en mer jämställd förening (i förlängningen ett mer jämställt samhälle) där de vill förändra rådande normer och attityder som rör dam- och flickfotboll. Tack varae stödet från Alla är olika – olika är bra kan Borens IK fortsätta sitt arbete med att skapa ett bättre klimat för fotbollstjejer.